MORA MÜHENDİSLİK | sakarya çevre danışmanlık
Mora Mühendislik; ÇED ve Çevre Danışmanlığı, Atık Yönetimi, Orman İzinleri, Kalite Yönetimi, konularında faaliyet göstererek sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için iş dünyasında değişim yaratmak ve geleceği şekillendirmede etkili olmak üzere bir araya gelmiştir.
sakarya, çevre, danışmanlık, sakarya çevre danışmanlık, ÇED, Orman İzinleri, kocaeli çevre, kocaeli çevre danışmanlık, Fabrika Çevre, Çevre izin lisans, atık su, deşarj, atık yönetimi planı
15758
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15758,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

ORMAN İZİNLERİ

ORMAN İZİNLERİ KAPSAMI

MADEN İZİNLERİ KAPSAMI

17. MADDE İZİNLERİ KAPSAMI

ORMAN İZİNLERİ KAPSAMI

.

Orman izni, Orman Kanunu içinde yer alan 6831 nolu yasanın 16, 17 ve 18. Maddelerine dayanarak, ön izin ve kesin izin için gerekli olan belgelerin tamamlanması sonucu, bu belgelerin gerektirdiği bedelle ile birlikte verilecek olan izindir. Alınacak izin makamlar tarafından değerlendirilirken, izin alınacak bölgenin uygunluğu tespit edilir. Daha sonrasında izin için kamuya fayda şartı aranır. Bütün bu şartlara uygunluk tespiti yapıldığında;

– Yol, viyadük, köprü, tünel, havaalanı ve demiryolu gibi tesislere

– Su deposu, su hattı, jeotermal kaynak arama gibi tesislere

– Baz istasyonları, telefon hattı, ölçüm merkezi, verici istasyonu gibi tesislere

– Belgeli doğalgaz arama, belgeli petrol arama gibi tesislere

– Güvenli patlayıcı madde merkezi, güvenlik ve savunma merkezi gibi tesislere

– Atık su merkezi, doğalgaz boru hattı gibi tesislere

– Hastane, sağlık merkezi gibi tesislere

– Baraj, gölet gibi tesislere

– Spor sahası, kapalı spor salonu, dini eğitim gibi tesislere

Yapılacak olan gerekli başvurular ile orman izni alınabilir.

Başvuru dosyası için, Orman Mühendisleri Odası içinde yer alan Orman Büroları ve Şirketleri tarafından hazırlanan dosya teslim alınabilir. Dosya içerisinde; ÇED belgeleri, Ağaç rövele çizelgesi, koordinat özet çizelgesi, 1/25.000 ölçeğe uygun memleket haritası, 1/25.000 ölçeğe uygun amenajman haritası, 1/5.000 ölçeğe uygun durum planı, 1/10.000 ölçeğe uygun kadastro haritası bulunur. İstenen bu standart belgeler dışında, kurulacak olan tesis ile alakası bulunan bazı ek belgeler ve ruhsatlar istenebilmektedir. Örneğin; define arama izni için define arama ruhsatı talep edilir. Balık üretimi yapılacak olan bir tesis için ise; Gıda, Tarım a fake rolex ve Hayvancılık Bakanlığı’nın onaylamış olduğu fizibilite raporu istenir. Gerekli belgeler ve ruhsatlar toplanıldığı zaman Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir. Başvurular ilk olarak dosyalar üzerinden incelemeye alınır, eksik bulunan bir belge yahut evrak tespit edilirse, 10 iş günü gibi bir süre zarfında başvuru sahibine durum iletilir. Bu süreçte başvuru herhangi bir değerlendirmeye alınmaz. Evraklar tamamlanıp teslim edildiğinde, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman İşletme Müdürlüğü’ne bir yazı gönderilir. Kurulacak olan heyet, talep edilen bölge için incelemelerde bulunmak için toplanır. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, talebin devlet ormanlarına dâhil olup olmadığı tespit edilir ve duruma göre ön izin veya kesin izin emri çıkarılır. Ön izin durumunda, bir kere alınacak şekilde ön izin bedeli alınır. Ön izin süresi boyunca hiçbir inşaat çalışmasına izin verilmez.  Kesin izin durumda ise, kesin izin zamanı en fazla 49 yıl olarak belirlenir. Ağaçlandırma, arazi izin, orman köylüleri kalkındırma geliri, erozyon kontrolü geliri gibi bedeller alınır. Orman izni rolex replica watches verildiği andan itibaren 3 ay içinde bu bedellerin, teminatın ve taahhüt senedinin verilmesi gerekmektedir.

Orman İzinleri Kapsamında;

– Hidroelektrik Santrali Orman İzni

–  Mikro HES Orman İzni

– Rüzgar Enerjisi Orman İzni

– Güneş Enerjisi Orman İzni

– Gsm Baz İstasyonu Orman İzni

– Jeotermal Enerji Santrali Orman İzni

Maden İzinleri Kapsamında;

– Maden Arama İzni

– Maden Alt Yapı İzni

– Maden Rehabilitasyon İzni

17. Madde İzinleri Kapsamında;

– Balık Üretim Tesisi Orman İzni

– Define Arama Orman İzni

– Enerji Nakil Hattı Orman İzni

– Fiber Optik Hattı Orman İzni

– Petrol ve Doğalgaz Arama Orman İzni

– Su İsale Hattı Orman İzni

– Tesis ve Yol Orman İzni

– Teknik Rapor

Birlikte daha iyi yarınlar için.