MORA MÜHENDİSLİK | sakarya çevre danışmanlık
Mora Mühendislik; ÇED ve Çevre Danışmanlığı, Atık Yönetimi, Orman İzinleri, Kalite Yönetimi, konularında faaliyet göstererek sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için iş dünyasında değişim yaratmak ve geleceği şekillendirmede etkili olmak üzere bir araya gelmiştir.
sakarya, çevre, danışmanlık, sakarya çevre danışmanlık, ÇED, Orman İzinleri, kocaeli çevre, kocaeli çevre danışmanlık, Fabrika Çevre, Çevre izin lisans, atık su, deşarj, atık yönetimi planı
15739
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15739,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

ÇEVRE DANIŞMANLIK

ÇEVRE İZİNLERİ

ÇEVRE LİSANSLARI

ATIK YÖNETİM PLANI

BİLDİRİMLER

BEYANLAR

TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA

VE AYIRMA BELGESİ

AYLIK DEĞERLENDİRME TUTANAKLARI,

İÇ TETKİKLER VE EĞİTİMLER

10.04.2014 tarih ve 29115 sayı numaralı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile  21.09.2016 tarih ve 29834 sayı numaralı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında sanayi kuruluşlarının faaliyet, kapasite bakımından değerlendirmesi yapılarak kapsamı belirlenir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

ÇEVRE İZİNLERİ

.

 1. Hava Emisyonu
 2. Atıksu Deşarjı
 3. Çevresel Gürültü
 4. Derin Deniz Deşarjı

ÇEVRE LİSANSLARI

.

 1. Geri Kazanım

– Tehlikeli Atık

– Tehlikesiz Atık

– Atık Yağ

– Bitkisel Atık Yağ

– Atık Pil ve Akümülatörler

– Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL)

– Ambalaj Atığı

 

2.  Bertaraf

– Atık Yakma ve Birlikte Yakma

– İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma)

– Düzenli Depolama

 

3.   Ara Depolama

– Atık Ara Depolama Tesisi

 

4.  İşleme

– Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

– Tıbbi Atık Sterilizasyon

– Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

– Atıktan Üretilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi (ATY)

– Tanker Temizleme

– Hurda Metal / Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme (ÖTA)

– Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama (ÖTA)

– Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

– Atık Kabul Tesisi

 

5.  Arındırma

– PCB Arındırma

ATIK YÖNETİM PLANI

.

.02.04.2015 Tarihli 29314 Resmi Gazete Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliğinde “Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren plan” olarak tanımlanan atık yönetim planları, sanayi kuruluşlarına oluşturulması gereken atık sahaları hakkında bilgi verilerek atık sahasının inşa edilmesi, işletmelerde oluşan atıkların yönetmeliğe uygun atık kodlarının ve bertaraf şekillerinin belirlenmesi, atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı firmalara gönderilmeleri ile ilgili dökümanların tamamlanmasının ardından atık yönetim planı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne onaya sunulur.

BİLDİRİM VE BEYANLAR (Çevre Bilgi Sistemi)

.

 1. Piyasaya Sürülen Ambalaj Bildirim ve Belgelendirilmesi
 2. Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi (TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi (KDS))
 3. Ambalaj Bilgi Sistemi Bildirimleri
 4. Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Bildirimleri
 5. Atıksu Arıtma Tesisi Bilgi Sistemi (AAT)
 6. PCB Envanteri (PCB)
 7. Gemi Atık Takip Sistemi (GATS)
 8. Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM)
 9. Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)
 10.  Kimyasal Madde Envanter Bildirim Sistemi
 11. Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi
 12. BEKRA Bildirim Sistemi (Eski SEVESO)
 13. Kimyasal Kayıt Sistemi
 14. EEE ve AEEE Bilgi Sistemi

TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA VE AYIRMA BELGESİ

.

17.06.2011 tarihli ve 27967 resmi gazete sayılı Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Kapsamında tehlikesiz atıkların toplanması ve ayrıştırılması konusunda faaliyet gösteren tesislere Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma Belgesi alınır. Bu bağlamda tesislerde fiziksel şartlar ve ilgili dökümanların oluşturulması sağlanır.02.04.2015 Tarihli 29314 Resmi Gazete Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliğinden ihtiyaç duyulan atık kodları belirlenir. Metal atık toplayacak tesisler için radyasyon ölçüm cihazı temin edilir ve Radyasyon Ölçüm Cihazı kullanacak personellerin eğitim alması sağlanır.

AYLIK DEĞERLENDİRME TUTANAKLARI, İÇ TETKİKLER VE EĞİTİMLER

.

Çevre danışmanlık hizmeti verilen işletmelere Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek kapsamına göre aylık bir veya iki defa aylık değerlendirme tutanağı düzenlenir. Aylık değerlendirme tutanaklarına tesiste yapılan incelemeler sonucunda bilgi, görüş ve öneriler aktarılır.

En az yılda bir iç tetkik yapılarak rapor sunulur. İç tetkiklerde tesislerin Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan bütün sorumlulukları açısından değerlendirmesi yapılarak durum analizi yapılır.  Yapılan iç tetkikler rapor halinde işletme yetkililerine sunulur.

Çevre danışmanlık hizmeti verilen işletmelerde istihdam edilen personellere yılda en az 1 defa olmak kaydıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemiş olduğu konular üzerinden eğitimler verilerek çalışanların bilinçlendirilmesi sağlanır.

Birlikte daha iyi yarınlar için.